• Пресцентър
  Прокурорската колегия връчи отличия на поощрени прокурори и следователи
  21.11.2018
  21 ноември 2018 година Заседанието на Прокурорската колегия започна с тържествено връчване на отличията на прокурори и следователи поощрени по реда на чл. 303, ал. 2, от Закона за съдебната власт, в периода от 11 юли 2018 г. до 7 ноември 2018 г. Двама прокурори и двама следователи получиха най-високото отличие в съдебната власт – „личен почетен знак първа степен –... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС избра Десислава Иванова Стоименова за втори мандат на районен прокурор на Районна прокуратура – Ихтиман
  21.11.2018
  21 ноември 2018 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет със 7 гласа „за“ и 1 глас „против“ избра Десислава Иванова Стоименова за втори мандат на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Ихтиман. Тя има над 16 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Професионалната ѝ кариера започва през 2002 г.... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС определи своите представители в Комисията по подбор на кандидати за длъжността европейски прокурор от Република България
  21.11.2018
  21 ноември 2018 година Прокурорската колегия на ВСС определи Гергана Мутафова и Георги Кузманов – членове на Колегията, за участие в състава на Комисията по подбора на кандидатите за длъжността европейски прокурор от Република България, която да предложи три кандидатури в срок до 31.12.2018 г. Препис от решението ще бъде изпратен на министъра на правосъдието. С решение № 806 от 9... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС определи свой представител в Работната група за изработване на правила за индивидуална оценка на дейността на магистратите в специализираните органи на съдебната власт
  21.11.2018
  21 ноември 2018 година Прокурорската колегия на ВСС определи Пламена Цветанова и Калина Чапкънова – членове на Колегията, като свои представители в Работна група за изработване на Правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители в Апелативния специализиран наказателен съд, Специализирания наказателен съд,... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия оптимизира длъжностите за съдебни служители в две районни прокуратури
  21.11.2018
  21 ноември 2018 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трансформира една щатна бройка за длъжността „куриер“ в една щатна бройка за длъжността „съдебен деловодител“ в Районна прокуратура – Дупница. Решението е мотивирано с трайната тенденция за увеличаване на показателите за натовареността на прокурорите, което налага увеличаване на... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС одобри две кандидатури за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF)
  21.11.2018
  21 ноември 2018 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри две кандидатури за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на  командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF), за вакантна позиция OLAF-В-5. Кандидатите са Сийка Дечева – прокурор в Софийска районна прокуратура, и Димитър Беличев – прокурор в... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС атестира петима прокурори и повиши на място в по-горен ранг седем прокурори
  21.11.2018
  21 ноември 2018 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Мария Светославова Терзииванова - прокурор в Районна прокуратура – Варна и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“. Колегията проведе, на основание чл. 196, т . 4 във вр. чл. 197, ал.... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия определи чрез жребий състава на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура
  21.11.2018
  21 ноември 2018 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименен списък на следователите от Национална следствена служба, предложени по реда на чл. 189, ал. 8 от ЗСВ, отговарящи на условията на чл. 189, ал. 5, т. 10 и ал. 9 от ЗСВ, които да вземат участие в конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „следовател“ в Следствения отдел в... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия избра чрез жребий състава на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжността „прокурор“ в Специализираната прокуратура
  21.11.2018
  21 ноември 2018 година Прокурорската колегия на ВСС обяви поименен списък на магистрати от апелативните прокуратури, предложени по реда на чл. 189, ал. 8 от Закона за съдебната власт, отговарящи на условията на чл. 189, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, които да вземат участие в конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжността „прокурор“ в Специализираната прокуратура.... Още »
 • Пресцентър
  Прокурорската колегия на ВСС обяви конкурс за първоначално назначаване на 14 свободни длъжности „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура
  21.11.2018
  21 ноември 2018 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от Закона за съдебната власт и съгласно решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 30/27.09.2018 г., доп. т. 27.2., във връзка с чл. 191, ал. 1, изречение второ от ЗСВ обяви конкурс за първоначално назначаване и заемане на 14 свободни длъжности... Още »
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Анкетно проучване сред магистрати
Анкетно проучване сред съдебните служители
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Акт за резултати от тематична проверка на Инспектората към ВСС
Акт за резултати от тематична проверка на тема „Причини за неизготвянето в срок на експертни заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването“ извършена на основание чл. 54 от ЗСВ и Заповед № ТП-01-1/11.04.2017 г. на Главния инспектор и Годишната програма на Инспектората към ВСС за 2017 г.
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
Профил на купувача
Профил на купувача на ВСС - Обществени поръчки
Още »
Съобщения
Съобщения и обяви
Още »
Разпределение на делата
Случайно разпределение на делата
Още »
Ведомствени жилища
Информация от Жилищна комисия към ВСС
Още »
Архив
Архивирани по-важни раздели, материали, документи
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен електронен портал на съдебната власт
Към портала »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд