За печат

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

1. ОДОБРЯВА кандидатите за младши съдии в рамките на обявените конкурсни длъжности, както и същият брой от следващите кандидати по реда на класирането им на основание чл. 186, ал. 3 от ЗСВ и във връзка с чл. 26 (2) от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, както следва:

Вх.№
Име, презиме, фамилия
1 651 Филип Илчев Савов
2 780 Атанас Атанасов Додов
3 94 Владислава Величкова Ангелова
4 137 Божидар Иванов Кърпачев
5 482 Нора Владимирова Маринова
6 117 Румена Пенева Георгиева
7 193 Елена Николова Динева
8 646 Мирослава Петрова Илева
9 529 Полина Андонова Хаджимаринска
10 296 Мария Георгиева Месова - Стоева
11 154 Димитър Руменов Беровски
12 533 Димитър Валентинов Петров
13 462 Мария Милкова Запрянова
14 666 Танка Петрова Цонева
15 427 Яна Дичева Атанасова
16 530 Десислава Георгиева Иванова
17 630 Щерю Радев Радев
18 692 Людмила Людмилова Митрева
19 102 Михаела Димитрова Тихова
20 810 Борислава Петрова Борисова
21 64 Ели Димитрова Анастасова
22 276 Камелия Георгиева Ненкова
23 738 Лилия Иванова Колева
24 497 Кристина Янкова Табакова
25 38 Ива Анастасиос Анастасиадис
26 277 Евгения Димитрова Мечева
27 1 Теодора Пламенова Шишкова
28 308 Калина Христова Христова
29 303 Зорница Сашкова Павлова
30 805 Женя Недкова Недева
31 461 Николай Кръстев Георгиев
32 534 Деница Добрева Добрева
33 562 Тереза Неделчова Александрова
34 778 Габриела Геннадиева Стоянова
35 797 Виолета Иванова Йовчева
36 527 Стефан Любомиров Гачев
37 445 Радка Николаева Карагьозова
38 600 Пламен Генчев Генев
39 384 Васил Христов Василев
40 611 Нина Димитрова Маринова
41 719 Ина Милчева Генжова
42 591 Искра Кирилова Трендафилова
43 716 Светослав Станков Станков
44 298 Васил Николов Янев
45 402 Надя Величкова Маринова
46 148 Елвина Стоянова Парпулова
47 129 София Сотирова Монева
48 242 Даниела Петрова Илиева

2. На 15.07.2013г. от 11:00 часа в гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” 12, зала 107 всички кандидати следва да се явят лично /или чрез упълномощен представител/ да заявят писмено желанието си за назначаване на длъжността „младши съдия”.