За печат

ГРАФИК
за провеждане на УСТНИЯ ИЗПИТ в конкурса за МЛАДШИ СЪДИИ

Устният изпит ще се проведе в "Националния институт на правосъдието",
гр.София, ул. Екзарх Йосиф, №14, зали 107, 108, 407, 32, 42, 403 и 302
Начало на изпита - 09:00 часа

На изпита СЕ ДОПУСКА използване на нормативни актове

ДАТА 18.04.2013 г.
Зала 107
 
Зала 108
 
Зала 407
Код Вх.№ Име   Код Вх.№ Име   Код Вх.№ Име
1 1 Теодора Пламенова Шишкова   1 65 Велизар Стоянов Костадинов   1 109 Катя Костадинова Анастасова
1 5 Антоанета Бисерова Алексиева   1 66 Светлана Петрова Паскалева   1 117 Румена Пенева Георгиева
1 7 Благой Йорданов Лазаров   1 67 Йордан Димитров Божинов   1 118 Любомир Митков Георгиев
1 15 Илияна Стоянова Атанасова   1 69 Любомир Стефанов Тулев   1 119 Милена Ангелова Пейчева
1 16 Севджан Мехмедова Сюлейманова   1 72 Божидара Евгениева Ганева   1 120 Кристина Любенова Любенова
1 18 Величка Стоянова Андреева   1 74 Мариета Петкова Димитрова   1 121 Галя Иванова Братулева
1 29 Мирослава Кирчева Матева   1 78 Кристиана Стоянова Кръстева   1 127 Минчо Начев Минчев
1 36 Марин Киров Димов   1 80 Ивелин Боянов Борисов   1 129 София Сотирова Монева
1 37 Силвия Иванова Манасиева   1 82 Димитър Василев Василев   1 137 Божидар Иванов Кърпачев
1 38 Ива Анастасиос Анастасиадис   1 94 Владислава Величкова Ангелова   1 138 Неделина Евгениева Маринова
1 43 Магдалена Иванова Иванова   1 96 Христина Запрянова Жисова   1 144 Светлана Христова Гатева
1 44 Боряна Пламенова Николова   1 97 Христо Благоев Кръстев   1 145 Теодора Иванова Кюлджийска
1 48 Виржиния Николаева Маринова   1 101 Венета Йорданова Кокалова   1 146 Меглена Тодорова Иванова
1 53 Лиляна Георгиева Кирилова   1 102 Михаела Димитрова Тихова   1 147 Надежда Василева Семерджиева
1 59 Валерия Родопова Диева   1 103 Иван Стефанов Трайков   1 148 Елвина Стоянова Парпулова
1 64 Ели Димитрова Анастасова       1 152 Светлозар Владимиров Такворов
 
ДАТА 19.04.2013 г.
Зала 107
 
Зала 108
 
Зала 407
Код Вх.№ Име   Код Вх.№ Име   Код Вх.№ Име
1 154 Димитър Руменов Беровски   1 530 Десислава Георгиева Иванова   1 261 Боян Георгиев Бележков
1 160 Теодора Йонкова Йонова   1 195 Ангел Станиславов Стойчев   1 262 Жулиета Цонева Стоянова
1 162 Светлана Цветанова Цончовска   1 197 Елена Валериева Калпачка   1 263 Виржиния Атанасова Табакова
1 171 Велин Михайлов Воденичаров   1 199 Иван Владимиров Пенчев   1 265 Георги Костадинов Милкотев
1 176 Татяна Василевна Калоева   1 202 Радомир Колев Станев   1 266 Велизара Валериева Белидерова
1 178 Павлина Иванова Петрова   1 203 Ива Стойчева Стойчева   1 267 Андрей Стайков Делиев
1 179 Наталия Красимирова Генова   1 216 Деян Воленов Герчев   1 272 Таня Алексиева Ненова
1 180 Зорница Росенова Мутафчиева   1 229 Григор Николов Мавродиев   1 276 Камелия Георгиева Ненкова
1 182 Борислав Стефанов Малешков   1 230 Росена Васкова Радева   1 277 Евгения Димитрова Мечева
1 185 Иванка Тодорова Кеврева   1 231 Гергана Кирилова Бакоева   1 279 Пламен Илиев Хараламбиев
1 186 Ванина Симеонова Колева   1 236 Василена Ивайлова Банова   1 291 Милена Стоева Денева - Генчева
1 187 Вената Руменова Кабурова - Атанасова   1 239 Антони Христосков Върбев   1 296 Мария Георгиева Месова - Стоева
1 188 Тони Стоянова Стоянова   1 242 Даниела Петрова Илиева   1 298 Васил Николов Янев
1 192 Анна Петкова Иванова   1 248 Радостин Ненков Деянов   1 299 Кирил Стайков Петров
1 193 Елена Николова Динева   1 249 Оля Стоянова Игнатова   1 300 Васил Тодоров Тодоров
1 194 Ася Борисова Тодорова   1 250 Кристина Друмева Гецова   1 301 Божидар Илиев Елкин
 
ДАТА 20.04.2013 г.
Зала 107
 
Зала 108
 
Зала 407
Код Вх.№ Име   Код Вх.№ Име   Код Вх.№ Име
1 302 Георги Свиленов Александров   1 383 Калоян Юлиев Захариев   1 428 Станка Марчева Атанасова
1 303 Зорница Сашкова Павлова   1 384 Васил Христов Василев   1 433 Цветелина Иванова Панайотова
1 308 Калина Христова Христова   1 385 Боряна Георгиева Горчева   1 438 Стойчо Андонов Тодоров
1 317 Христина Иванова Келчева   1 387 Борислава Иванова Александрова   1 439 Лазура Костадинова Младенова
1 318 Васил Руменов Пеловски   1 394 Елица Велиславова Георева   1 440 Виктория Юлиянова Трифонова
1 323 Николай Николов Чакъров   1 401 Вела Христова Ирикева   1 441 Мария Георгиева Георгиева
1 325 Мария Светозарева Симитчиева   1 402 Надя Величкова Маринова   1 442 Петя Марчева Делигрозева
1 328 Богдан Русев Русев   1 403 Иванка Бойкова Георгиева   1 445 Радка Николаева Карагьозова
1 336 Деница Иванова Христова Петкова   1 405 Александър Здравков Николов   1 447 Тонка Ванева Мархолева
1 338 Десимира Руменова Недкова   1 406 Константина Любенова Тущева   1 451 Симона Василева Навущанова
1 340 Георги Илиев Обидимски   1 407 Николай Йорданов Йорданов   1 458 Ива Николова Борисова
1 359 Емилия Стефанова Стойкова   1 412 Мария Кирова Ханджийска   1 459 Стефка Атанасова Янкова - Котрулева
1 374 Сийка Христова Дечева   1 413 Цветислава Йорданова Кръстева   1 461 Николай Кръстев Георгиев
1 375 Галина Божидарова Димитрова   1 414 Силвия Александрова Александрова   1 462 Мария Милкова Запрянова
1 377 Александра Иванова Георгиева   1 426 Мария Костова Димитрова   1 469 Илия Петров Воденичаров
1 380 Маргаритка Николова Шербанова   1 427 Яна Дичева Атанасова   1 471 Стела Николова Беширова
    1 200 Иван Любенов Аврамов  
 
ДАТА 21.04.2013 г.
Зала 107
 
Зала 108
 
Зала 407
Код Вх.№ Име   Код Вх.№ Име   Код Вх.№ Име
1 475 Красимира Ипократова Ипократова   1 527 Стефан Любомиров Гачев   1 590 Мария Петрова Балева
1 478 Георги Константинов Кацаров   1 529 Полина Андонова Хаджимаринска   1 591 Искра Кирилова Трендафилова
1 480 Соня Георгиева Петковска   1 532 Георги Андонов Крушарски   1 594 Красимир Василев Стефанов
1 482 Нора Владимирова Маринова   1 533 Димитър Валентинов Петров   1 600 Пламен Генчев Генев
1 485 Мая Иванова Кьосева   1 534 Деница Добрева Добрева   1 606 Велимира Венелинова Калинова
1 487 Анита Николаева Арсенова   1 535 Васил Радев Радев   1 611 Нина Димитрова Маринова
1 491 Марина Димитрова Алексиева   1 537 Райна Цветанова Христова   1 615 Цветомира Здравкова Христова
1 492 Йорданка Васкова Василева   1 538 Ирина Николаева Николова   1 619 Александър Стефанов Петров
1 495 Янислав Юлинов Митрофанов   1 554 Снежана Иванова Иванова - Самуилова   1 624 Георги Иванов Димитров
1 497 Кристина Янкова Табакова   1 562 Тереза Неделчова Александрова   1 630 Щерю Радев Радев
1 507 Мария Станчева Костова   1 565 Диана Кирилова Димитрова   1 638 Пенчо Младенов Николаев
1 508 Силвия Венецкова Паунова   1 567 Грета Иванова Денчева   1 643 Галина Георгиева Господинова - Стефанова
1 509 Елена Димчева Димитрова   1 578 Росица Николова Тошева - Иванова   1 646 Мирослава Петрова Илева
1 511 Иван Валериев Цветков   1 580 Александра Кирилова Минчева   1 651 Филип Илчев Савов
1 522 Калин Тодоров Константинов   1 585 Константин Иванов Тончев   1 656 Явор Цеков Захариев
1 525 Юлиян Велиславов Карабов       1 658 Натали Пламенова Генадиева
 
ДАТА 22.04.2013 г.
Зала 32
 
Зала 42
 
Зала 302
Код Вх.№ Име   Код Вх.№ Име   Код Вх.№ Име
1 666 Танка Петрова Цонева   1 725 Стефка Красимирова Калчева   1 769 Даниела Николова Пиринска
1 667 Илиана Василева Станинска   1 726 Венелин Пенков Владимиров   1 772 Веселина Кирилова Каменова
1 670 Владимир Юлиянов Шехов   1 727 Любослав Бойков Попов   1 777 Донка Янкова Русинова
1 680 Венелин Николаев Йорданов   1 730 Елица Викторова Василева   1 778 Габриела Геннадиева Стоянова
1 692 Людмила Людмилова Митрева   1 731 Светослав Пенчев Казаков   1 780 Атанас Атанасов Додов
1 693 Иглика Ангелова Низамска   1 735 Петя Иванова Здравкова   1 781 Милен Иванов Божинов
1 697 Цветелина Валентинова Цветанова   1 738 Лилия Иванова Колева   1 783 Иво Иванов Цветков
1 699 Николай Дамянов Ненков   1 740 Саниха Ахмедова Бакибашева   1 787 Станислава Николова Петкова
1 700 Светослав Ивославов Русинов   1 743 Веселина Георгиева Велева   1 797 Виолета Иванова Йовчева
1 706 Светлозар Ивелинов Иванов   1 748 Татяна Стоева Димова   1 799 Анна Николаева Търпенова
1 709 Жанета Василева Марчева   1 752 Аделина Методиева Ангелова   1 800 Георги Енчев Колев
1 711 Невена Иванова Грошкова   1 758 Георги Владимиров Аргиров   1 804 Десислава Благоева Табакова
1 714 Емилия Митова Митова   1 762 Ирина Георгиева Матева   1 805 Женя Недкова Недева
1 716 Светослав Станков Станков   1 765 Иван Станимиров Марчев   1 810 Борислава Петрова Борисова
1 719 Ина Милчева Генжова   1 767 Кристина Георгиева Генова   1 813 Ана Димитрова Топалова - Панова
1 722 Снежана Миткова Фурланска   1 100 Янка Живкова Вълкова