Пресцентър

График за провеждане на инициативата „Ден на отворените врати” в органите на съдебната власт през 2018 година

под надслов "Открито за съдебната власт"

СЪДИЛИЩА ДАТА ПРОКУРАТУРИ Дата
1

АпСпНС

„Същност и особености на специализираното правосъдие в България“

16.05.2018 г. 1 ВКП  
2 СпНС   2 ВАП  
3 АС София   3 АпСпП  
4

Соф. градски съд

С тога за един ден“

12.04.2018 г. 4 СпП  
5 АдмС София-град 23.04.2018 г. 5 АП  София 06.06.2018 г.
6 Соф. районен съд   6 СГП 16.04.2018 г.
7 Соф. окръжен съд   7 СРП 16.04.2018 г.
8 АдмС София област 23.04.2018 г. 8 ОП София 28.09.2018 г.
9 РС Ихтиман 16.04.2018 г. 9 РП Ихтиман 27.04.2018 г.
10 РС Пирдоп 01.03.2018 г. 10 РП Пирдоп 16.05.2018 г.
11 РС Своге 16.04.2018 г. 11 РП Своге 16.04.2018 г.
12 РС Сливница 19.04.2018 г. 12 РП Сливница 19.04.2018 г.
13 РС Елин Пелин   13 РП Елин Пелин 27.04.2018 г.
14 РС Ботевград 28.09.2018 г. 14 РП Ботевград 28.09.2018 г.
15 РС Етрополе 14.03.2018 г. 15 РП Етрополе 14.03.2018 г.
16 РС Самоков 16.04.2018 г. 16 РП Самоков

16.04.2018 г.

17.10.2018 г.

17 РС Костинброд 30.04.2018 г. 17 РП Костинброд 16.04.2018 г.
18 ОС Благоевград 10.12.2018 г. 18 ОП Благоевград 16.04.2018 г.
19 АдмС Благоевград 15.05.2018 г. 19 РП Благоевград 16.04.2018 г.
20 РС Благоевград 10.12.2018 г. 20 РП Сандански  
21 РС Сандански 16.04.2018 г. 21 РП Петрич  
22 РС Петрич   22 РП Разлог  
23 РС Разлог 06.04.2018 г. 23 РП Гоце Делчев  
24 РС Гоце Делчев 16.04.2018 г. 24 ОП Видин 16.04.2018 г.
25 ОС Видин 10.05.2018 г. 25 РП Видин 16.04.2018 г.
26 АдмС Видин 16.04.2018 г. 26 РП Белоградчик  
27 РС Видин 23.03.2018 г. 27 РП Кула  
28 РС Белоградчик 26.10.2018 г. 28 ОП Враца 03.11.2018 г.
29 РС Кула 23.04.2018 г. 29 РП Враца 01.06.2018 г.
30 ОС Враца 10.12.2018 г. 30 РП Козлодуй 03.08.2018 г.
31 АдмС Враца 16.04.2018 г. 31 РП Мездра  
32 РС Враца 16.04.2018 г. 32 РП Оряхово 18.05.2018 г.
33 РС Козлодуй 03.08.2018 г. 33 РП Бяла Слатина 16.04.2018 г.
34 РС Мездра 20.04.2018 г. 34 ОП Кюстендил 16.03.2018 г.
35 РС Оряхово 08.06.2018 г. 35 РП Кюстендил  
36 РС Бяла Слатина 16.04.2018 г. 36 РП Дупница 16.04.2018 г.
37 ОС Кюстендил 16.03.2018 г. 37 ОП Монтана 16.04.2018 г.
38 АдмС Кюстендил 25.04.2018 г. 38 РП Монтана 18.05.2018 г.
39 РС Кюстендил 16.03.2018 г. 39 РП Лом 16.04.2018 г.
40 РС Дупница   40 РП Берковица 23.04.2018 г.
41 ОС Монтана 16.04.2018 г. 41 ОП Перник октомври 2018 г.
42 АдмС Монтана 30.05.2018 г. 42 РП Перник октомври 2018 г.
43 РС Монтана 17.04.2018 г. 43 РП Радомир  
44 РС Лом 16.04.2018 г. 44 РП Трън  
45 РС Берковица 23.04.2018 г. 45 РП Брезник  
46 ОС Перник октомври 2018 г. 46 АП Пловдив 16.04.2018 г.
47 АдмС Перник

16.04.2018 г. 

октомври 2018 г.

47 ОП Пловдив 16.04.2018 г.
48 РС Перник октомври 2018 г. 48 РП Пловдив 16.04.2018 г.
49 РС Радомир 16.04.2018 г. 49 РП Асеновград 16.04.2018 г.
50 РС Трън 11.05.2018 г. 50 РП Карлово 27.04.2018 г.
51 РС Брезник

27.04.2018 г.

28.09.2018 г.

51 РС Първомай  
52 АС ПЛОВДИВ 16.04.2018 г. 52 ОП Пазарджик 16.04.2018 г.
53 ОС Пловдив 16.04.2018 г. 53 РП Пазарджик  
54 АдмС Пловдив 10.05.2018 г. 54 РП Пещера 16.04.2018 г.
55 РС Пловдив 16.04.2018 г. 55 РП Панагюрище 24.04.2018 г.
56 РС Асеновград   56 РП Велинград 19.04.2018 г.
57 РС Карлово 27.04.2018 г. 57 ОП Стара Загора  
58 РС Първомай 11.05.2018 г. 58 РП Стара Загора 18.04.2018 г.
59 ОС Пазарджик 16.04.2018 г. 59 РП Казанлък  
60 АдмС Пазарджик 02.11.2018 г. 60 РП Раднево  
61 РС Пазарджик

16.04.2018 г.

61 РП Чирпан 16.04.2018 г.
62 РС Пещера 27.04.2018 г. 62 РП Гълъбово  
63 РС Панагюрище 24.04.2018 г. 63 ОП Смолян 26.04.2018 г.
64 РС Велинград 12.10.2018 г. 64 РП Смолян 11.05.2018 г.
65 ОС Стара Загора 13.04.2018 г. 65 РП Мадан  
66 АдмС Стара Загора 13.04.2018 г. 66 РП Златоград  
67 РС Стара Загора 18.04.2018 г. 67 РП Девин  
68 РС Казанлък 16.04.2018 г. 68 РП Чепеларе  
69 РС Раднево 18.04.2018 г. 69 ОП Кърджали 30.03.2018 г.
70 РС Чирпан 16.04.2018 г. 70 РП Кърджали 30.03.2018 г.
71 РС Гълъбово 18.04.2018 г. 71 РП Момчилград  
72 ОС Смолян 11.05.2018 г. 72 РП Ардино  
73 АдмС Смолян 26.04.2018 г. 73 РП Крумовград  
74 РС Смолян 11.05.2018 г. 74 ОП Хасково 16.04.2018 г.
75 РС Мадан 23.04.2018 г. 75 РП Хасково  
76 РС Златоград 23.11.2018 г. 76 РП Свиленград 16.04.2018 г.
77 РС Девин 06.12.2018 г. 77 РП Димитровград  
78 РС Чепеларе 16.04.2018 г. 78 РП Харманли  
79 ОС Кърджали 16.04.2018 г. 79 РП Ивайловград  
80 АдмС Кърджали 16.04.2018 г. 80 АП  Велико Търново 13.04.2018 г.
81 РС Кърджали 20.04.2018 г. 23.11.2018 г. 81 ОП Велико Търново 13.04.2018 г.
82 РС Момчилград 22.06.2018 г. 82 РП Велико Търново 13.04.2018 г.
83 РС Ардино 16.04.2018 г. 83 РП Горна Оряховица 16.04.2018 г.
84 РС Крумовград 16.04.2018 г. 84 РП Свищов  
85 ОС Хасково

16.04.2018 г.

18.04.2018 г.

85 РП Павликени 16.04.2018 г.
86 АдмС Хасково 05.06.2018 г. 86 РП Елена 20.04.2018 г.
87 РС Хасково

16.04.2018 г.

18.04.2018 г.

87 ОП Габрово 16.04.2018 г.
88 РС Свиленград

16.04.2018 г.

28.10.2018 г.

88 РП Габрово 16.04.2018 г.
89 РС Димитровград 12.04.2018 г. 89 РП Дряново 16.04.2018 г.
90 РС Харманли 27.04.2018 г. 90 РП Севлиево  
91 РС Ивайловград

15.05.2018 г.

91 РП Трявна 20.04.2018 г.
92 АС  Велико Търново 13.04.2018 г. 92 ОП Ловеч 16.04.2018 г.
93 ОС Велико Търново 13.04.2018 г. 93 РП Ловеч  
94 АдмС Велико Търново 27.04.2018 г. 94 РП Тетевен  
95 РС Велико Търново 13.04.2018 г. 95 РП Троян  
96 РС Горна Оряховица 16.04.2018 г. 96 РП Луковит  
97 РС Свищов 16.04.2018 г. 97 ОП Плевен 18.04.2018 г.
98 РС Павликени 10.05.2018 г. 98 РП Плевен  
99 РС Елена 20.04.2018 г. 99 РП Левски 25.04.2018 г.
100 ОС Габрово 16.04.2018 г. 100 РП Никопол 02.03.2018 г.
101 АдмС Габрово 09.05.2018 г. 101 РП Червен бряг 16.04.2018 г.
102 РС Габрово 16.04.2018 г. 102 РП Кнежа 16.04.2018 г.
103 РС Дряново 16.04.2018 г. 103 ОП Русе 20.04.2018 г.
104 РС Севлиево 18.04.2018 г.  104 РП Русе 11.05.2018 г.
105 РС Трявна 20.04.2018 г. 105 РП Бяла  17.04.2018 г.
106 ОС Ловеч 18.05.2018 г. 106 АП  ВАРНА 25 или 26.04.2018 г.
107 АдмС Ловеч 17.04.2018 г. 107 ОП Варна 16.04.2018 г.
108 РС Ловеч

23.04.2018 г. 04.10.2018 г.

108 РП Варна 16.04.2018 г.
109 РС Тетевен

26.02.2018 г. 25.10.2018 г.

109 РП Провадия  
110 РС Троян 16.04.2018 г. 110 РП Девня 20.04.2018 г.
111 РС Луковит 20.04.2018 г. 111 ОП Добрич 20.04.2018 г.
112 ОС Плевен 16.04.2018 г. 112 РП Добрич 05.10.2018 г.
113 АдмС Плевен   113 РП Каварна 20.04.2018 г.
114 РС Плевен 16.04.2018 г. 114 РП Балчик 17.04.2018 г.
115 РС Левски 20.04.2018 г. 115 РП Тервел  
116 РС Никопол 09.03.2018 г. 116 РП Генерал Тошево  
117 РС Червен бряг 16.04.2018 г. 117 ОП Шумен 16.04.2018 г.
118 РС Кнежа 19.04.2018 г. 118 РП Шумен  
119 ОС Русе 26.10.2018 г. 119 РП Нови Пазар  
120 АдмС Русе 16.04.2018 г. 120 РП Велики Преслав  
121 РС Русе 16.11.2018 г. 121 ОП Разград 20.03.2018 г.
122 РС Бяла  17.04.2018 г. 122 РП Разград 20.03.2018 г.
123 АС  ВАРНА 25 или 26.04.2018 г. 123 РП Кубрат 03.05.2018 г.
124 ОС Варна 16.04.2018 г. 124 РП Исперих 11.04.2018 г.
125 АдмС Варна 16.11.2018 г. 125 ОП Търговище  
126 РС Варна 19.04.2018 г. 126 РП Търговище  
127 РС Провадия   127 РП Попово  
128 РС Девня 16.04.2018 г. 128 РП Омуртаг  
129 ОС Добрич 04.05.2018 г. 129 ОП Силистра 16.04.2018 г.
130 АдмС Добрич

18.04.2018 г.

31.10.2018 г.

130 РП Силистра 16.04.2018 г.
131 РС Добрич 16.04.2018 г. 131 РП Дулово 14.05.2018 г.
132 РС Каварна 30.05.2018 г. 132 РП Тутракан 12.04.2018 г.
133 РС Балчик 12.04.2018 г. 133 АП  БУРГАС 20.04.2018 г.
134 РС Тервел   134 ОП Бургас 20.04.2018 г.
135 РС Генерал Тошево

20.04.2018 г.

23.11.2018 г.

135 РП Бургас 20.04.2018 г.
136 ОС Шумен 16.04.2018 г. 136 РП Карнобат  
137 АдмС Шумен 16.04.2018 г. 137 РП Поморие  
138 РС Шумен 12.04.2018 г. 138 РП Айтос 16.04.2018 г.
139 РС Нови Пазар 13.04.2018 г. 139 РП Малко Търново  
140 РС Велики Преслав 30.05.2018 г. 140 РП Несебър 13.04.2018 г.
141 ОС Разград 19.04.2018 г. 141 РП Царево  
142 АдмС Разград 16.04.2018 г. 142 РП Средец 16.04.2018 г.
143 РС Разград 01.10.2018 г. 143 ОП Сливен 30.03.2018 г.
144 РС Кубрат

16.04.2018 г.

15.10.2018 г.

144 РП Сливен 30.03.2018 г.
145 РС Исперих 16.04.2018 г. 145 РП Котел  
146 ОС Търговище 10 - 13.04.2018 г. 146 РП Нова Загора  
147 АдмС Търговище   147 ОП Ямбол 16.04.2018 г.
148 РС Търговище   148 РП Ямбол 16.04.2018 г.
149 РС Попово 08.06.2018 г. 149 РП Елхово  
150 РС Омуртаг 23.04.2018 г. 150 РП Тополовград  
151 ОС Силистра 16.04.2018 г. 151 ВОП София  
152 АдмС Силистра 09.05.2018 г. 152 ВОП Сливен 16.04.2018 г.
153 РС Силистра 26.06.2018 г. 153 ВОП Пловдив 16.04.2018 г.
154 РС Дулово 14.05.2018 г. 154 ВОП Варна  
155 РС Тутракан

12.04.2018 г.

04.10.2018 г.

155 ВОП Плевен  
156 АС  БУРГАС 19.04.2018 г. 156 ВАпП 18.05.2018 г.
157 ОС Бургас 16.04.2018 г. 157 НСлС  
158 АдмС Бургас 19.04.2018 г.

 

 

159 РС Бургас 16.04.2018 г.
160 РС Карнобат 16.04.2018 г.
161 РС Поморие 20.04.2018 г.
162 РС Айтос  
163 РС Малко Търново  
164 РС Несебър 19.04.2018 г.
165 РС Царево 13.04.2018 г.
166 РС Средец 16.04.2018 г.
167 ОС Сливен 30.03.2018 г.
168 АдмС Сливен 16.04.2018 г.
169 РС Сливен 30.03.2018 г.
170 РС Котел 11.05.2018 г.
171 РС Нова Загора 16.03.2018 г.
172 ОС Ямбол 16.04.2018 г.
173 АдмС Ямбол

16.04.2018 г.

174 РС Ямбол 16.04.2018 г.
175 РС Елхово

20.04.2018 г.

176 РС Тополовград

20.04.2018 г.

177 ВС София 17.04.2018 г.
178 ВС Сливен 12.04.2018 г.
179 ВС Пловдив 31.05.2018 г.
180 Военно-апелат. съд 15.11.2018 г.
181 ВАС 20.04.2018 г.
182 ВКС 04.10.2018 г.
183 ВСС  
184 ИВСС  
185 НИП 1-10.11.2018 г.

 

 

 

Отчет за изпълнението на информационната кампания „Ден на отворените врати” в органите на съдебната власт през 2017 г.

2017 г.

 ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
НА ТЕМА „ЕВРОПА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ”
ОБЯВЕН ОТ ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 5/09.02.2017 г.

Марио Иванов Савчев – ученик от Х „ж“ клас на 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София

Грамоти и поощрителни награди получават:

Александър Георгиев Добрев - ученик от X „ж“ клас на 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София
Николай Венелинов Бошнаков - ученик от X „д“ клас на 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София

Поздравителен адрес от д-р Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието - София-град

2016 г.

ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
НА ТЕМА „ЗАКОНЪТ И СПРАВЕДЛИВОСТТА” ОБЯВЕН ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 18/14.04.2016 г.

Пенка Стефанова Стефанова, ученичка от XI „в“ клас в Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Петрович Павлов“, гр. Стара Загора
Николай Емилов Беремлийски – ученик от XII клас на  ПМГ „Академик Иван Ценов” – гр. Враца

2015 г.

ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
НА ТЕМА „ПОЗНАТАТА И НЕПОЗНАТА СЪДЕБНА ВЛАСТ” ОБЯВЕН ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 10/05.03.2015 г.

Апелативен район Бургас:

Ивайла Георгиева Павлова – ученичка от XII "г" клас, Гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев“, гр. Бургас
Мария Георгиева Илиева - ученичка от ХI "а" клас, Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте”, гр. Бургас
Виктор Тодоров Христов - ученик от Х клас, Природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков", гр.Бургас

Апелативен район – Варна:

Михаил Емилов Димитров - ученик от XII "а" клас, Математическа гимназия „д-р Петър Берон”, гр. Варна
Живко Деянов Пенчев – ученик от Х "а" клас на СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тервел

Апелативен район – Велико Търново:

Георги Ангелов Георгиев – ученик от X "б" клас, СОУ „Георги Бенковски“ гр.Тетевен
Виктория Красимирова Борисова – ученичка от X "в" клас, Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, гр.Плевен
Галина Тихомирова Георгиева – ученичка от X "в" клас, Държавна Търговска Гимназия “Димитър Хадживасилев” гр. Свищов

Апелативен район – Пловдив:

Стилияна Красимирова Кирова – ученичка от XI "а" клас, ПГ „проф. д-р Асен Златаров”, гр.Димитровград
Виктор Красимиров Младенов – ученик от X "д" клас, Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора

Апелативен район София:

Цветина Светославова Илиева - ученичка от XI "в" клас, Природо-математическа гимназия„Екзарх Антим І”, гр. Видин
Славяна Вергилова Борисова - ученичка от XI "г" клас, Природо-математическа гимназия "Екзарх Антим I", гр. Видин
Павел Руменов Денков - X "г" клас, Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев”, гр. Перник

Висш съдебен съвет

Деян Тонев Пиралков, ученик от XII „в” клас на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ”, гр. София
Ана-Дея Михайлова Минаева, ученичка от X „б” клас на 18 СОУ „Уилям Гладстон”, гр. София
Иван Ивов Маринов - ученик от XII „б” клас на 21 СОУ „Христо Ботев”, гр. София

Конкурсът за ученическо есе се проведе в рамките на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната власт”, договор №К13-15-1/04.12.2013 г., който се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд